Zgjidhje për shtëpi !

Pse Ju duhet ta zgjedhni kompaninë 3GX për shërbimet e Teknologjisë Informative ?

Shitja e pjesëve periferike të kompjuterit si: tastatura, miu, kamera, kufje, USB flash disk, HDD të jashtëm/brendshëm, mikrofon, disqe si CD, DVD, poashtu dhe lloje të kabllove të ndryshme të rrjetit si dhe shitja e pjesëve të kompjuterëve që ndikojnë në përformancën e tyre. Ne ofrojmë edhe pajisje/servis për printer të vogel, mesatar, fotokopje etj.

Servisimi

Do të bëhet nga serviserët profesionist, puna do të kryhet në shtëpinë tuaj, nëse ajo është e mundur të kryhët, kjo më shumë është e varur nga lloji i prishjës së pajisjeve dhe kohës së rregullimit, atëherë nëse duhët kohë më shumë edhe duhën pajisje shtesë për testime, do të mirret pajisja nga serviseri dhe të dërgohet në zyret për servisim në kompaninë 3GX dhe të rregullohet sa më shpejt që është e mundur. Shërbimi i transportit do te tarifohet vetëm 2.50 euro. Pas intervenimeve në pajisje, në kohën e përshtatshme do t‘i dërgohet pajisja në shtëpi.

Shërbimi

Ne kemi shërbim i cili është shumë i përshtatshëm veqanarisht për personat që janë të punësuar (të zënë), përsonat e moshuar, shërbim ky i cili do ta ofrojë kompania 3GX dhe do të kryhet përmes transportit të paisjeve. Nëse klienti ka ndonjë prishje në pajisjet që ne ofrojmë shërbim, ne mund të shkojmë tek klienti ta rregullojmë pajisjen ose ta marrim në servisin tonë dhe ta rregullojmë. Si shërbim tjetër do të jetë perkrahja që do ti ofrohet nga larg e cila do të mundësohet përmes telefonit.